تلفن :

66903901 ،66903902 ،66910163

فکس :

66936239

فروشگاه اینترنتی: کلیک کنید

تلگرام :

اینستاگرام :

آدرس
دفتر فروش : تهران ، خیابان کارگر شمالی ، خیابان قدر

پلاک 6 ، واحد2

کارخانه: شهرک صنعتی ایوانکی ، خیابان کوشش 1

 

جهت دانلود نتایج خون کنترل Normal با توجه به لات نامبر مورد نظر روی لینک دانلود کلیک فرمایید.

 

 

 

خون کنترل Normal لات نامبر Fara4020101 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید. NEW 

خون کنترل Normal لات نامبر Fara4020102 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید. NEW 

خون کنترل Normal لات نامبر Fara4020203 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید. NEW 

خون کنترل Normal لات نامبر Fara4020207 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید. NEW 

خون کنترل Normal لات نامبر Fara4020311 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید. NEW 

خون کنترل Normal لات نامبر Fara4020312 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید. NEW 

 

خون کنترل Normal لات نامبر Fara000926 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید. 

خون کنترل Normal لات نامبر Fara000724 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید. 

خون کنترل Normal لات نامبر Fara000723 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.  

خون کنترل Normal لات نامبر Fara000619 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.  

خون کنترل Normal لات نامبر Fara000514 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.  

خون کنترل Normal لات نامبر Fara000513 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.  

خون کنترل Normal لات نامبر Fara000203 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید. 

خون کنترل Normal لات نامبر Fara91236 جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

جهت دانلود نتایج خون کنترل LOW با توجه به لات نامبر مورد نظر روی لینک دانلود کلیک فرمایید.

 

 

خون کنترل LOW لات نامبر Fara000925L جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.  NEW

 

خون کنترل LOW لات نامبر Fara000722L جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.  

خون کنترل LOW لات نامبر Fara000101L جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

جهت دانلود نتایج خون کنترل High با توجه به لات نامبر مورد نظر روی لینک دانلود کلیک فرمایید.

 

 

خون کنترل High لات نامبر Fara000927H جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید. NEW

 

خون کنترل High لات نامبر Fara91133H جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.

 

خون کنترل High لات نامبر Fara90614H جهت دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید.