تلفن :

66903901 ،66903902 ،66910163

فکس :

66936239

فروشگاه اینترنتی: کلیک کنید

تلگرام :

اینستاگرام :

آدرس
دفتر فروش : تهران ، خیابان کارگر شمالی ، خیابان قدر

پلاک 6 ، واحد2

کارخانه: شهرک صنعتی ایوانکی ، خیابان کوشش 1

خون کنترل

خون کنترل CBC – FARA ST بر اساس آخرین دانش فنی موجود و با استفاده از جدیدترین تجهیزات متناسب با محلول های خارجی و داخلی تهیه شده است .
خون کنترل CBC – FARA ST دارای تائیدیه از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد و تمام مراحل تولید و کنترل کیفی مطابق دستور العمل ISO13485 انجام می پذیرد. آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت فن آوری روز آزمون این اطمینان را به شما خواهد داد ، خون کنترل های تولیدی از نظر صحت ، دقت ، درستی ، تکرارپذیری ، تجدید پذیری ، خطی بودن و مقایسه با خون کنترل های مشابه مورد بررسی قرار گرفته و مورد تایید آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت فن آوری روز آزمون می باشد .


ویژگی های  CBC - FARA ST :
شرایط نگهداری .......................................... 2 تا 8 درجه سانتی گراد
تاریخ انقضا ............................................... 120 روز
بعد از باز نمودن درب ویال ................................. 14 روز


حجم : CBC - FARA ST

Level N ……………………………………………………… 2.5 ml

Level H ……………………………………………………… 2.5 ml


مناسب جهت استفاده دردستگاه سل کانتر :
Sysmex , Micros , Diatron , Mindray , Nihon Kohden , Coulter , Hycel , Cell Dyn , Procan , Medonic,
Convergent , Swelab , Erma , Orphee , Samsung, Diagon, Rayto, JTbacker and more...

با قابلیت کارکرد در دستگاه های فول دیف

خون کنترل سیسمکس ، خون کنترل Sysmex ، خون کنترل دیاترون ، خون کنترل Diatron ،  خون کنترل میندری ، خون کنترل Mindray ،  خون کنترل میکروس، خون کنترل micros ، خون کنترل nihon kohden ، خون کنترل coulter ، خون کنترل hycel ، خون کنترل cell dyn ، خون کنترل procan ، خون کنترل medonic ، خون کنترل convergent ، خون کنترل swelab ، خون کنترل erma ، خون کنترل orphee ، خون کنترل samsung ، خون کنترل diagon ، خون کنترل rayto ، خون کنترل jtbacker blood control